Uzmanlık Alanlarımız

Hukuk büromuz, aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmış olmasına rağmen, müvekkillerine her türlü hukuki destek ve danışmanlığı profesyonel ekibi ile sağlamaktadır.


Ceza Hukuku

Hukuk büromuz, Ceza Hukuku'nun tüm alt kategorilerinde çalışmalar yapmakta olup, kişinin ve toplumun geleceğinde önemli bir yeri olan bu hukuk dalına, çalışmalarında gösterdiği titizlik ile gereken önemi vermektedir.

İdare Hukuku

Hukuk Büromuz; bireylerin idare karşısında hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvuruların yasal süreçlerin takibinde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Ticaret Hukuku

Hukuk Büromuz; bireylerin idare karşısında hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvuruların yasal süreçlerin takibinde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Aile Hukuku

Hukuk büromuz; tarafların ve toplumun, hukukun etkin tecellisi konusundaki beklentilerini karşılamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Aile Hukukunun değindiği ilişkilerin, hassasiyet gerektiren özel yapısı her zaman göz önünde tutulmaktadır.

İş Hukuku

Hukuk Büromuz, Bireysel ve Toplu İş Hukuku konusunda faaliyet göstermekte olup, İşçi-İşveren ilişkilerinde mümkün olan en hızlı ve etkili çözümleri üretme konusunda maksimum özen ile çalışmaktadır.

İcra İhraç Hukuku

Hukuk Büromuz, hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine deneyimli icra departmanı ile hizmet vermektedir.

Eşya Hukuku

Hukuk Büromuz; tüm alt kategorileri ile birlikte (özellikle Taşınır mallar, taşınmaz mallar, kat mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar, kira ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar, rehin ve ipotek olmak üzere) Eşya Hukuku alanında faaliyet göstermektedir.

Miras Hukuku

Hukuk Büromuz; Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemelerin ışığında; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka, velayet – vesayet ve Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren diğer davalarda da hizmet vermektedir